Feidal Farba SiSi AntiAqua

– odporna na warunki atmosferyczne
– wydajna i łatwa w aplikacji
– wodorozcieńczalna, o neutralnym zapachu

Zapytaj o produkt
To matowa farba elewacyjna, na bazie dyspersji sztucznej modyfikowanej siloksanowo-silikonowym środkiem hydrofobizującym. Farba jest odporna na zmywanie.

Feidal Farba SiSi AntiAqua przeznaczona jest do malowania wszelkich nośnych podłoży mineralnych lub powłok na spoiwach syntetycznych. Może być stosowana do renowacji starych powłok malarskich na bazie akrylowych farb dyspersyjnych, imitacji kamienia, kamieni naturalnych, murów ekranowych. Dzięki zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia farba SiSi charakteryzuje się ułatwionym usuwaniem zanieczyszczeń.

Specyfikacja

Kategoria połysku G3 (mat)
Wielkość ziarna S2 (średnie)
Przenikalność pary wodnej V2 (średnia)
Przepuszczalność wody W24 W3 (mała)
Grubość powłoki E3 (>100≤200 μm)
Pokrywanie rys A1 (>100 μm)
Opakowanie 5 l, 10 l
Zużycie ok. 80 – 120 ml/m2 na jedną warstwę na gładkim podłożu
Dostępna w kolorach białym oraz w systemie barwienia Feidal

Karta charakterystyki

Karta techniczna

Aprobata Techniczna THERMOTOP S