Feidal MIX I

klej do przyklejania płyt styropianowych

– do styropianu białego i grafitowego
– o wysokiej przyczepności
– łatwy w obróbce

Zapytaj o produkt
Klej do przyklejania płyt styropianowych na zewnętrznych ścianach budynków. Może być stosowany do przyklejenia płyt izolacyjnych ze styropianu białego lub grafitowego, na betonie, murach z elementów ceramicznych i silikatowych, murach z betonów lekkich, kruszywowych i komórkowych o powierzchniach surowych, otynkowanych lub z powłokami malarskimi.

Produktu nie należy stosować do przyklejania styropianu ekstrudowanego oraz termoizolacji na podłoża bitumiczne.

Specyfikacja

Proporcje mieszanki 4,5–5,5 litra wody/ 25 kg zaprawy
Temperatura aplikacji od +5C do +25o C i wilgotności powietrza poniżej 80%
Czas pracy 1h
Czas wiązania 24 h
Zużycie  4-5 kg/m2
Uziarnienie 0,1 – 0,5 mm
Przyczepność do izolacji cieplnej ≥ 0,08 MPa
Przyczepność do podłoża ≥ 0,25 MPa
Możliwość wykonywania kolejnych warstw 3 dni (w zależności od temperatury, wilgotności i chłonności podłoża)

Karta techniczna

Aprobata Techniczna THERMOTOP S