Feidal MIX II

klej do przyklejania płyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej

– do styropianu białego i grafitowego
– o szybkim przyroście wytrzymałości
– o długim czasie obróbki
– z dodatkiem włókien

Zapytaj o produkt
Klej służy do przyklejania płyt styropianowych oraz wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego   na zewnętrznych ścianach budynków, przy użyciu styropianu białego lub grafitowego. Może być stosowany do przyklejenia płyt izolacyjnych na betonie, murach z elementów ceramicznych i silikatowych, murach z betonów lekkich, kruszywowych i komórkowych o powierzchniach surowych, otynkowanych lub z powłokami malarskimi.

Produktu nie należy stosować do przyklejania styropianu ekstrudowanego oraz termoizolacji na podłoża bitumiczne.

Specyfikacja

Proporcje mieszanki 5-6 litrów wody / 25 kg zaprawy
Temperatura aplikacji od +5C do +25o C i wilgotności powietrza poniżej 80%
Czas pracy 1h
Czas wiązania 24 h
Zużycie

przyklejanie płyt 4-5kg/m2

warstwa zbrojona 3,5-4,5 kg/m2

Uziarnienie 0,1 – 0,5 mm
Przyczepność do izolacji cieplnej ≥ 0,08 MPa
Przyczepność do podłoża ≥ 0,25 MPa
Możliwość wykonywania kolejnych warstw 3 dni (w zależności od temperatury, wilgotności i chłonności podłoża)
Grubość warstwy zbrojonej 3-4 mm
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 24 h < 0,5 kg/m22

Karta techniczna

Aprobata Techniczna THERMOTOP S